Ogłoszenia

 • 12.4.2019

   


 • 30.3.2019

  Informujemy Szanownych Rodziców, iż od 2 kwietnia  będzie na stronach internetowych dostępny dla klas 4-8  elektroniczny dzienniczek ucznia oraz nowy system komunikacyjny Komens w portalu "Bakaláři".
  We wtorek 2 kwietnia zostaną  w szkole rozdane loginy i hasła dla Rodziców. Odebranie loginów prosimy potwierdzić podpisem na kartkach rozdanych w szkole. Uczniowie otrzymią również przewodnik krok po kroku (plik do pobrania pdf.) oraz ulotkę o sposobie klasyfikacji w nszej szkole (plik do pobania docx.)
  Z systemu można korzystać na komórkach i tabletach czy innych urządzeniach w systemach operacyjnych Android i iOS.
  Dnia 9. 4. 2019 odbędzie się spotkanie informacyjne dla Rodziców, na które serdecznie zapraszamy.

  Dyrekcja szkoły
   
  GALERIE Bakaláři


   

 • 27.3.2019
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie – Błędowicach 
  oraz 
  zarząd koła Macierzy Szkolnej przy tej szkole 
  serdecznie zapraszają na naszą wspólną wspaniałą imprezę pod tytułem 
  XVI Festiwal Piosenki Dziecięcej

  Przypominamy, że koncert finałowy odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2019, od godziny 16:00  w Domu Kultury Petra Bezruča w Hawierzowie.  W tegorocznej edycji proponujemy wszystkim chętnym  zakup miejscówek nowoczesną formą on-line rezerwacji/zakupu w systemie rezerwacyjnym ośrodka kulturalnego miasta Hawierzowa pod linkiem http://www.mkshavirov.cz/, gdzie będą dostępne w terminie od 25.3. do 26.4. 
 • 16.1.2019

  Dyrekcja Szkoły  Podstawowej im. H. Sienkiewicza
  z Polskim Językiem Nauczania 
  w Jabłonkowie

  ogłasza

  ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ,

  które odbędą się
  11.4. 2019 o godz. 13.00 - 17.00
  12.4. 2019 o godz. 13.00 - 16.00
  w budynku szkoły.

Aktualności

 • 17.4.2019
   
  GALERIE wielkanocne prace dzieci Świetlicy Szkolnej
 • 2.4.2019
  Od 25.3.2019 do 29.3.2019 przebiegał w naszej szkole zbiór plecaczków i potrzeb szkolnych dla dzieci z najbiedniejszych krajów świata. Zbierano również pieniądze na posiłek dla dzieci. Sprzedawaliśmy różne wypieki, kanapki, tosty. Każdy rocznik zorganizował sobie wyznaczony dzień i przygotował podczas przerw sprzedaż posiłków.
  Dziękujemy uczniom, rodzicom nauczycielom i wszystkim, którzy włączyli się w nasz projekt.
  Razem zebrano ponad 70 plecaczków z potrzebami szkolnymi, które jeszcze będą kompletowane i w maju przesłane do Afryki.
  Suma, którą zyskano podczas sprzedaży wynosi po całkowitym podliczeniu 27 822 Kč.
  A ile zarobiły poszczególne klasy?
  9 A, B        -     3119,- Kč
  8 A, B        -     7610,- Kč
  7, 6 A, B    -     5833,- Kč
  5,4,3 B       -     6260,- Kč
  3 A,2, 1 A,B -  3000,- Kč
  Składki 
  nauczyciele  -   2000,-Kč
   Dziękujemy!!!!!!
   Głos ludu : TUTAJ
 • 2.4.2019
  W nocy z 29. 3. na 30. 3. 2019 przebiegała w naszej szkole tradycyjna „Noc z Andersenem," w ramach projektu „Žijeme na Trojmezí." Dla tegorocznych szóstaków z polskich, czeskich i słowackich szkół były najpierw popołudniowe zajęcia w bibliotece miejskiej, później czarodziejski show w ratuszu, a wieczorem gry i zabawy zapoznawcze w szkole, oraz cykl warsztatów, zakończony dyskoteką i noclegiem w klasach. Na warsztatach uczniowie wyprodukowali sobie drewniane spinnery, pomalowali kolorowo bawełniane torby i zdobywali nowe wiadomości o H. Ch. Andersenie. 
  Było baśniowo!
   
  GALERIE Noc z Andersenem


 • 29.3.2019
  W czwartek 28.3. w auli szkolnej odbyła się prelekcja dla dzieci i rodziców klas pierwszych nazwana "Wesołe ząbki".Zajęcia prowadził lekarz stomatolog Adam Pękała, który w ciekawy sposób prezentował temat prawidłowej higieny ustnej  dzieci. Pierwszoklasiści na modelu jamy ustnej wypróbowali właściwe czyszczenie zębów, w animowanym filmiku oglądali bakterie niszczące zęby oraz mogli dotknąć narzędzi, których używa dentysta do kontroli ich uzębienia. Nie zabrakło też czasu na pytania rodziców. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały dyplom i drobne prezenty.   
   
  GALERIE Prelekcja

 • 25.3.2019
  Od poniedziałku 25.3. do piątku 29.3. 2019 przebiega w naszej szkole Projekt Plecaczkowy. Organizacja charytatywna Mary´s Meals stara się ułatwić życie dzieciom w krajach trzeciego świata jako Malawi, India czy Kenia. Organizacja Mary's Meals to prosty pomysł, który działa poprzez dostarczenie dziennego posiłku w miejscu edukacji. Najuboższe dzieci są przyciągane do szkoły, gdzie mogą zdobyć podstawowe wykształcenie, które z kolei umożliwia im wyjście z biedy.
  Nasz Parlament Uczniowski włączył się również do tego projektu. Zbieramy plecaczki i potrzeby szkolne dla dzieci, ale również ogłosiliśmy śniadaniowy tydzień. W szkole podczas wszystkich przerw można kupić różne wypieki, ciasteczka, drugie śniadańko, które przygotują wszystkie klasy.
  Cały zarobek będzie przeznaczony na posiłki dla dzieci z krajów rozwojowych.
  Więcej informacji TUTAJ

  Facebook: batůžkový projekt pro školy
 • 21.3.2019
  Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno
   dziś cię utopimy, bo nie chcemy zimy.

   
  GALERIE Topienie MarzannyŻyjemy na Trójstyku

Międzynarodowa współpraca szkół

 
      
 
 
                                                                                                    

Název projektu:  Žijeme na Trojmezí

Číslo projektu:           MŠMT -21430/2017-1 -Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018
 
Žadatel:                      ZŠ Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
  
Partneři:                     ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
                                   ZŠ  Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
 
Zahájení realizace projektu:  březen 2018
  
Ukončení realizace projektu: 31.12. 2018
  
Výše podpory:  
 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy                a Městem Jablunkov

 Projekt řeší začlenění žáků národnostních menšin do života společnosti v regionu Jablunkovska, poskytuje žákům i učitelům příležitost poznat kulturní zvyklosti a historické bariery, kdo jsme a odkud jsme, vzájemné poznání a porozumění, co máme společného a čím se odlišujeme. Je zaměřen na vzdělávání v jazycích národnostních menšin, rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovu.
 
 Cíle projektu:
a) Posílit povědomí o složitém historickém vývoji národnostně komplikovaného území Slezského Trojmezí       ve   20. století, k rozvíjení humanismu a potírání xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, rasismu a antisemitismu, a zaměřené budou k tématu holokaustu.
b) Podpořit vzájemné porozumění a poznání prostřednictvím projektového vyučování a workshopů. 
c) Navázat na spolupráci tří škol, vytvořenou v roce 2015 a uspořádat v roce 2018 vzdělávací aktivity naplňující  tyto cíle
 
Aktivita 1
Sejdeme se na Trojmezí
Projektová výuka spojená s turistickým výšlapem na Trojmezí.  Společného výstupu na Trojmezí se zúčastni  všichni žáci 8. ročníků partnerských škol v měsíci září. Po výstupu na Trojmezí by pro žáky byly připraveny sportovní a branné aktivity spojené s výkladem o významu tohoto místa.         
 
Aktivita 2
Historie Trojmezí (dvouměsíční vzdělávací program zakončený návštěvou památníku v Osvětimi)
Na všech partnerských školách bude v 9. ročníku v měsíci září/říjen 2018 probíhat projektové vyučování s tématikou novodobá historie na Trojmezí – druhá světová válka, holocaust, osudy hrdinů našeho regionu, historie Slezského knížectví spojená s posilováním vlastního uvědomění si identity žáků.Vyvrcholením projektu bude společná exkurze žáků devátých tříd ze všech partnerských škol v památníku v Osvětimi v říjnu 2018.
Dalším cílem této aktivity bude zpracování trojjazyčné elektronické sbírky výukových materiálů, ke kterým budou vytvořeny pracovní listy. 
 
Aktivita 3
Kultura, řemesla a jazyky na Trojmezí
Chceme uskutečnit vzdělávací program, jehož hlavní náplní bude vzájemné poznávání a sbližování. Plánujeme společné muzicírování a workshopy s vánoční tématikou, ve kterých se děti naučí vánoční písně a koledy ve třech jazycích, naučíme děti základům řemesel našeho regionu, který proběhne tentokrát na slovenské základní škole, setkáme se během Noci s Andersenem a společně uspořádáme projektový den při příležitosti Evropského dne jazyků
 
 a) Naučme se písničky našich sousedů
V rámci aktivity se na všech školách budou žáci ve vyučování i během mimoškolních aktivitučit slovenské, polské i české vánoční písně a koledy. Vyvrcholením společné aktivity bude koledování na náměstí při příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Učitelé budou prostřednictvím projektu eTwinning sdílet slovenské, polské a české písně, které se budou děti učit v měsících září -listopad 2018
 
 b)„Kreatívní doping"
Realizaci workshopů zajistí učitelé partnerských škol a externí lektoři. Součástí zimních workshopů na slovenské škole bude workshop tradičních řemesel z oblasti Kysuce. Žáci si budou moci vybrat vždy dva bloky z pěti nabízených.
 
 c) „Noc s Andersenem"
Setkání u příležitosti Noci s Andersenem je naplánováno na 30. března 2018.
Školy se dohodly na výměně žáků tak, že každá škola bude hostit 10 -15 žáků ze 4. a 5. ročníků z každé z partnerských škol. Pro žáky bude připraven čtenářský  program ve spolupráci s Místní knihovnou v Jablunkově.
 
 d) Setkání u příležitosti Evropského dne jazyků
Setkání se zúčastní 10 žáků 5. a 6. ročníků z každé partnerské školy a 2 učitelé. Žáci budou v hostitelských školách zařazeni mezi ostatní žáky do třídy, které se projektová výuka bude týkat.
26. září se žáci účastní 4 rozličných hodin. Hostující učitelé budou také zapojeni do projektového dne. Využijeme je jako lektory pro slovenský, český nebo polský jazyk tzv. nativespeakers. Kromě tří jazyků, které jsou významné pro Trojmezí, zakomponujeme do Evropského dne jazyků kromě polského a slovenského jazyka i jazyky EU jako německý, francouzský, italský, španělský, ruský apod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ebook projektu 2016/2017 - zobacz

Modul A) Sport łamie granice - spotkania sportowe i turniej szachowy

Modul B) Historia Trójstyku + Holocaust - ekskurzja Oświęcim

Modul C) Kultura i rzemiosło na Trójstyku - wiosenne i jesienne warsztaty, koncert świąteczny

Imprezy towarzyszące - Dzień kultury angielskiej (SZŠ) a Let´s make friends (ČZŠ)

 
Logo projektu 2015/2016

W ramach projektu realizowane są:

Moduł A) Uczymy się piosenek naszych sąsiadów

Moduł B) Sport łamie granice - zobacz zdjęcia

Moduł C) Jakim językiem mówi się na Trójstyku 

Kalendarz

PoWtŚrCzPtSoN
1
5
6
7
10
13
14
15
20
21
28
     

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800