Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Ochrana osobních údajů (GDPR)

  Správce osobních údajů:
                                    Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov,    
                                    příspěvková organizace
 
 
se sídlem:                   Školní 438, 739 91 Jablunkov,
IČO:                           70640076
jednající:                    ředitelkou školy Mgr. Urszulou Czudek
 
v souladu s článkem 37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) oznamuje jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů - docx
 
Kontaktní údaje pověřence pro zveřejnění podle Článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková
e-mail: jablunkov@viavis.cz

tel: 595 174 250


COVID
INFORMAČNÍ MEMERENDUM
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800