Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Beskydy pod lupouNázev: Beskydy pod lupou
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008251

Anotace projektu:
Cílem projektu je propojení formálního a neformálního vzdělávání za účelem vytvoření, ověření a evaluace programu pro děti MŠ a žáky ZŠ regionu Jablunkovska v oblasti EVVO a přírodovědného vzdělávání vedoucí k posílení klíčových kompetencí.
Podpořeni budou také pedagogičtí pracovníci a pracovníci neformálního vzdělávání formou kolegiální podpory a vzděláváním.
Dojde k navázání partnerství mezi 5 školami a 1 organizací neformálního vzdělávání, podpořeno bude 750 dětí a žáků a 20 pracovníků.


Dílčí cíle projektu
 • vytvoření a ověření 12 atraktivních programů v oblasti přírodovědného vzdělávání a EVVO
 • u dětí a žáků posílení kompetencí schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, kulturní povědomí a vyjádření
 • podpora rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků v neformálním vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí, metod propojování formálního a neformálního vzdělávání a znalostí potřebných pro tvorbu programů
 • nastartování kolegiální formy podpory
 • proškolení pracovníků v akreditovaných programech
 • zvyšování pozitivního přístupu a sounáležitosti s regionem, budování odpovědnosti za region
 • osobnostní a tvůrčí rozvoj jednotlivců
 • podpora integrace znevýhodněních osob, vytvoření specifického programu pro děti se SVP
 • vytváření koncepční, metodické, koordinační, evaluační a vzdělávací činnost
 • vytváření kvalitní vzdělávací nabídky ve spolupráci s jinými odbornými institucemi
 • spolupráce s dalšími organizacemi na rozvoji kvalitní nabídky programů pro děti a mládež v Moravskoslezském kraj
 • podpora začlenění aktivit v rámci ŠVP
 • rozšíření nabídky volnočasových akti

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800