Ogłoszenia

 • 12.4.2019

   


 • 30.3.2019

  Informujemy Szanownych Rodziców, iż od 2 kwietnia  będzie na stronach internetowych dostępny dla klas 4-8  elektroniczny dzienniczek ucznia oraz nowy system komunikacyjny Komens w portalu "Bakaláři".
  We wtorek 2 kwietnia zostaną  w szkole rozdane loginy i hasła dla Rodziców. Odebranie loginów prosimy potwierdzić podpisem na kartkach rozdanych w szkole. Uczniowie otrzymią również przewodnik krok po kroku (plik do pobrania pdf.) oraz ulotkę o sposobie klasyfikacji w nszej szkole (plik do pobania docx.)
  Z systemu można korzystać na komórkach i tabletach czy innych urządzeniach w systemach operacyjnych Android i iOS.
  Dnia 9. 4. 2019 odbędzie się spotkanie informacyjne dla Rodziców, na które serdecznie zapraszamy.

  Dyrekcja szkoły
   
  GALERIE Bakaláři


   

 • 27.3.2019
  Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie – Błędowicach 
  oraz 
  zarząd koła Macierzy Szkolnej przy tej szkole 
  serdecznie zapraszają na naszą wspólną wspaniałą imprezę pod tytułem 
  XVI Festiwal Piosenki Dziecięcej

  Przypominamy, że koncert finałowy odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2019, od godziny 16:00  w Domu Kultury Petra Bezruča w Hawierzowie.  W tegorocznej edycji proponujemy wszystkim chętnym  zakup miejscówek nowoczesną formą on-line rezerwacji/zakupu w systemie rezerwacyjnym ośrodka kulturalnego miasta Hawierzowa pod linkiem http://www.mkshavirov.cz/, gdzie będą dostępne w terminie od 25.3. do 26.4. 
 • 16.1.2019

  Dyrekcja Szkoły  Podstawowej im. H. Sienkiewicza
  z Polskim Językiem Nauczania 
  w Jabłonkowie

  ogłasza

  ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ,

  które odbędą się
  11.4. 2019 o godz. 13.00 - 17.00
  12.4. 2019 o godz. 13.00 - 16.00
  w budynku szkoły.

Aktualności

 • 17.4.2019
   
  GALERIE wielkanocne prace dzieci Świetlicy Szkolnej
 • 2.4.2019
  Od 25.3.2019 do 29.3.2019 przebiegał w naszej szkole zbiór plecaczków i potrzeb szkolnych dla dzieci z najbiedniejszych krajów świata. Zbierano również pieniądze na posiłek dla dzieci. Sprzedawaliśmy różne wypieki, kanapki, tosty. Każdy rocznik zorganizował sobie wyznaczony dzień i przygotował podczas przerw sprzedaż posiłków.
  Dziękujemy uczniom, rodzicom nauczycielom i wszystkim, którzy włączyli się w nasz projekt.
  Razem zebrano ponad 70 plecaczków z potrzebami szkolnymi, które jeszcze będą kompletowane i w maju przesłane do Afryki.
  Suma, którą zyskano podczas sprzedaży wynosi po całkowitym podliczeniu 27 822 Kč.
  A ile zarobiły poszczególne klasy?
  9 A, B        -     3119,- Kč
  8 A, B        -     7610,- Kč
  7, 6 A, B    -     5833,- Kč
  5,4,3 B       -     6260,- Kč
  3 A,2, 1 A,B -  3000,- Kč
  Składki 
  nauczyciele  -   2000,-Kč
   Dziękujemy!!!!!!
   Głos ludu : TUTAJ
 • 2.4.2019
  W nocy z 29. 3. na 30. 3. 2019 przebiegała w naszej szkole tradycyjna „Noc z Andersenem," w ramach projektu „Žijeme na Trojmezí." Dla tegorocznych szóstaków z polskich, czeskich i słowackich szkół były najpierw popołudniowe zajęcia w bibliotece miejskiej, później czarodziejski show w ratuszu, a wieczorem gry i zabawy zapoznawcze w szkole, oraz cykl warsztatów, zakończony dyskoteką i noclegiem w klasach. Na warsztatach uczniowie wyprodukowali sobie drewniane spinnery, pomalowali kolorowo bawełniane torby i zdobywali nowe wiadomości o H. Ch. Andersenie. 
  Było baśniowo!
   
  GALERIE Noc z Andersenem


 • 29.3.2019
  W czwartek 28.3. w auli szkolnej odbyła się prelekcja dla dzieci i rodziców klas pierwszych nazwana "Wesołe ząbki".Zajęcia prowadził lekarz stomatolog Adam Pękała, który w ciekawy sposób prezentował temat prawidłowej higieny ustnej  dzieci. Pierwszoklasiści na modelu jamy ustnej wypróbowali właściwe czyszczenie zębów, w animowanym filmiku oglądali bakterie niszczące zęby oraz mogli dotknąć narzędzi, których używa dentysta do kontroli ich uzębienia. Nie zabrakło też czasu na pytania rodziców. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały dyplom i drobne prezenty.   
   
  GALERIE Prelekcja

 • 25.3.2019
  Od poniedziałku 25.3. do piątku 29.3. 2019 przebiega w naszej szkole Projekt Plecaczkowy. Organizacja charytatywna Mary´s Meals stara się ułatwić życie dzieciom w krajach trzeciego świata jako Malawi, India czy Kenia. Organizacja Mary's Meals to prosty pomysł, który działa poprzez dostarczenie dziennego posiłku w miejscu edukacji. Najuboższe dzieci są przyciągane do szkoły, gdzie mogą zdobyć podstawowe wykształcenie, które z kolei umożliwia im wyjście z biedy.
  Nasz Parlament Uczniowski włączył się również do tego projektu. Zbieramy plecaczki i potrzeby szkolne dla dzieci, ale również ogłosiliśmy śniadaniowy tydzień. W szkole podczas wszystkich przerw można kupić różne wypieki, ciasteczka, drugie śniadańko, które przygotują wszystkie klasy.
  Cały zarobek będzie przeznaczony na posiłki dla dzieci z krajów rozwojowych.
  Więcej informacji TUTAJ

  Facebook: batůžkový projekt pro školy
 • 21.3.2019
  Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno
   dziś cię utopimy, bo nie chcemy zimy.

   
  GALERIE Topienie MarzannyPodpora inkluze v Moravskoslezském kraji

 
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
CZ.02.3.61/0.0/0.0./15_007/0000247
 
Žadatel:
Moravskoslezský kraj
 
Partneři projektu   
  
 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace·       
 •  Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace·        
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace·       
 •  Společně-Jekhetane, o.p.s.·        
 • Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace·       
 •  Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace·       
 •  Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace·       
 •  Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace·        
 • Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace·        
 • Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace·        
 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace·        
 • Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná·        
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Realizace projektu: 1.10. 2016 - 30.9.2019 
 
Financování projektu:
Zdroje financování projektu výše podílu v Kč:
Celkové způsobilé výdaje projektu: 36 755 894,65
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%) 31 242 510,45
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%) 3 675 589,46
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%)1 837 794,74 
 
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.
 
Klíčové aktivity projektu

KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
 • doučování v neformálních klubech
 • kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT).
KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť 
 • odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
 • pilotní ověření pozice koordinátor inkluze
KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta

KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb
a rodiny ve vzdělávání

 • workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
 • spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
 • informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
 • podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními služby
KA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - povinné aktivity 
 • DVPP
 • podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání
KA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - volitelné aktivity 
 • DVPP
 • sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
 • vzájemné návštěvy na školách
KA 7: Řízení projektu 
  Projekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
Přispěním všech aktérů, kteří se budou podílet na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Je třeba, aby pozornost byla věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s
vnějšími subjekty (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).

Kalendarz

PoWtŚrCzPtSoN
1
5
6
7
10
13
14
15
20
21
28
     

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800