Ogłoszenia

Aktualności

 • 19.2.2019
  Klasy 1.A i 1.B w ramach projektu etwinningowego "W labiryncie książek" zorganizowały konkurs rysunkowy "Moja ulubiona postać z bajki".  Uczniowie narysowali klasyczne postacie bajkowe - Czerwonego Kapturka, koźlątka, czarodzieja, ale też nowoczesne postacie, takie jak kot Findus oraz inspektor Gadget. Ilustracje były bardzo ciekawe i ładnie narysowane, więc dzieci wykonały plakaty, na których znaleźli się ich ulubieni bohaterzy bajek.
 • 13.2.2019
   
  GALERIE Balik maskowy
  W czwartek przebiegł w naszej szkole tradycyjny Balik maskowy. Tematem w tym roku były bajki.

  Klasa 6a przygotowała Reksia, 6B wylosowała Pszczółkę Maję, 7A - Bolka i Lolka, 7B - Pat i Mat, 8A natomiast miała Boba a Bobka, 8B Včelí medvíci. 9A musiała sobie poradzić z bajką Krecik, 9B natomiast z Gumisiami.

  Jury miało trudne zadanie, bardzo trudne, bo wyłonić ze wszytkich klas najlepszy pokaz to było nie lada wyzwanie. W końcu najlepszą klasą okazała się 8B. Specjalną nagrodę za pomysłowe rekwizyty otrzymała klasa 7A.

  Wszystkie klasy stanęły na wysokośći zadania i z wybranymi tematami poradziły sobie bardzo dobrze.

  ZWROT TUTAJ
  GOROLWEB TUTAJ

 • 8.2.2019
  W piątek w klasach pierwszych odbył się dzień projektowy "Wesołe ząbki". Dzięki programowi profilaktycznemu  Dm drogerii dzieci dowiedziały się w zabawny sposób jak troszczyć się o swoje zęby i zapobiegać ubytkom. W nagrodę otrzymały "zdrowe" prezenty: szczoteczkę i pastę do zebów, gumę do życia oraz klepsydrę. 
 • 7.2.2019
  W środę 30.1. w auli gimnazjum w Czeskim Cieszynie odbyły się eliminacje powiatowe  Olimpiady Matematycznej klas piątych. Naszą szkołę reprezentowali: Justyna Szkatuła Mateusz Sikora, Adam Martynek i Michał Jakubík. Wszyscy zostali laureatami olimpiady. Cieszymy się z ich sukcesu! 
 • 6.2.2019
  Około 150 uczniów polskich szkół na Zaolziu brało udział w konkursie "MISTRZ ORTOGRAFII". Między uczestnikami nie zabrakło uczniów z naszej szkoły.

  Wyniki dopiero będą. Więcej na....GŁOS TUTAJ
 • 5.2.2019
  Macierz Szkolna na czele z Agnieszką Velecką oraz Grzegorzem Skupniem  zorganizowała dla rodziców i uczniów w czwartek przed wakacjami półrocznymi wspaniały kulig. Start udanej imprezy był w Bukowcu, gdzie czekały zaprzęgi konne, które uczestników zawiozły do Istebnej. Były gry i współzawodnictwa - o wspaniałą zabawę na śniegu postarała się Iza Jachnicka, było ognisko, były parówki i ciepła herbata. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wracali do domu.
  Dziękujemy za zorganizowanie tak wspaniałej akcji!!!

  GOROLWEB TUTAJPodpora inkluze v Moravskoslezském kraji

 
Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
CZ.02.3.61/0.0/0.0./15_007/0000247
 
Žadatel:
Moravskoslezský kraj
 
Partneři projektu   
  
 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace·       
 •  Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace·        
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace·       
 •  Společně-Jekhetane, o.p.s.·        
 • Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace·       
 •  Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace·       
 •  Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace·       
 •  Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace·        
 • Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace·        
 • Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace·        
 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace·        
 • Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná·        
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
Realizace projektu: 1.10. 2016 - 30.9.2019 
 
Financování projektu:
Zdroje financování projektu výše podílu v Kč:
Celkové způsobilé výdaje projektu: 36 755 894,65
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%) 31 242 510,45
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%) 3 675 589,46
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%)1 837 794,74 
 
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.
 
Klíčové aktivity projektu

KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
 • doučování v neformálních klubech
 • kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT).
KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť 
 • odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
 • pilotní ověření pozice koordinátor inkluze
KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta

KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb
a rodiny ve vzdělávání

 • workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
 • spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
 • informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
 • podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními služby
KA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - povinné aktivity 
 • DVPP
 • podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání
KA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - volitelné aktivity 
 • DVPP
 • sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
 • vzájemné návštěvy na školách
KA 7: Řízení projektu 
  Projekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
Přispěním všech aktérů, kteří se budou podílet na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Je třeba, aby pozornost byla věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s
vnějšími subjekty (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).

Kalendarz

PoWtŚrCzPtSoN
    
2
3
9
10
11
13
16
17
23
24
25
   

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800