Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!


Tytuł projektu:  Bostońskie czytanie i obcego słuchanie!

Numer umowy o dofinansowanie: 2021-1-PL01-KA210-SCH-000027313
Akcja: KA210-SCH

Finansowanie: Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +
Kwota dofinansowania: 30 000 Euro

Okres realizacji projektu: grudzień 2021- listopad 2023

Lider Projektu:  Szkoła Podstawowa nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach (PL)
Partnerzy projektu:
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie (CZ)
Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika w Puławach (PL)

Cele projektu
Projekt Bostońskie czytanie i obcego słuchanie! wpisuje się w europejskie priorytety dla sektora szkolnego: rozwój wysokiej jakości szkolnictwa oraz promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz języka polskiego.
Nauczanie języków będzie realizowowane poprzez innowacyjną metodę bostońskiego czytania. Inicjatywa czytania będzie promowała rozpoczynanie dnia w szkołach nie od obowiązku, a od przyjemności. Uczniowie klas młodszych będą rozpoczynali dzień od czytania książek w języku polskim, a kończyli zajęcia słuchaniem audiobooków w języku obcym.

Zaangażowanie Centrum Kultury „Dom Chemika” w projekt pozwoli na wzbogacenie i rozwój kulturalny uczestników projektu w oparciu o nowoczesne metody pracy warsztatowej oraz planowane działania kulturalne promujące czytelnictwo.
Wspólna realizacja projektu przez partnerów ma na celu kształtowanie kompetencji kluczowych porozumiewania się w języku ojczystym i w językach obcych oraz podniesienie świadomości i ekspresji twórczej uczniów.
Planowane działania i wyjazdy studyjne pozwolą na wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami w zakresie działań edukacyjnych, zainicjowanie nowatorskich metod prowadzenia zajęć w zakresie nauczania języka polskiego
i języków obcych oraz wprowadzenie innowacji edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia.

Grupy docelowe projektu:
Uczniowie, nauczyciele  SP - klas młodszych

Działania projektowe: 
1.Przedstawienie projektu
2. Wprowadzenie czytania bostońskiego i obcego słuchania
3. Zarządzanie projektem, prowadzenie księgowości
4. Program warsztatowy „Kinestetyczna analiza tekstu poetyckiego”
5. Bajkoterapia –zajęcia warsztatowe
6. Lekcje galeryjne
7. Event-„Dzień książki"
8. Event- „Festiwal Książki Dziecięcej"
9.Wieczór ze smokiem- nagranie audiobooka
10. Relacja filmowa projektu
11. Mobilność uczniów- Polska
12. Mobilność uczniów- Czechy
13. Warsztaty: EXLIBRISU, KOMIKSOWE, ILUSTRACJI, MALARSKIE
14. Konkursy literackie, czytelnicze, językowe

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800