Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Škola pro všechny III (šablony)
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013954
Zahájení realizace projektu: 1.9. 2021
Ukončení realizace projektu: 30.6. 2023
Finanční výše podpory: 
Název projektu:  Škola pro všechny III
Délka realizace: 22 měsíce  

 
Od 1.9. 2021 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ III.

 Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga, školního asistenta, dále doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, klub pro žáky, projektový den ve výuce a projektový den mimo školu.Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800