Jabłonków pędzlem i piórem

 
 
Nr projektu: 18/I/2018 PSP Jabłonków  

Rozpoczęcie realizacji projektu: 20.2. 2018
 
Zakonńczenie realizacji projektu: 31.8.2018
 
Wysokość wsparcia finansowego: 40 000  Kč
 
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszu: FUNDUSZ ROZWOJU ZAOLZIA
 
Cele projektu:
Rozwijanie zainteresowania polską kulturą, promocja kultury zaolziańskiej w Polsce. Kontynuacja współpracy ze szkołą w Polsce – Gogolin/Malnia, dbałość o poprawność językową – spotkania z lektorem „rodzimym mówcą", poprawne poslugiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie, propagowanie młodzieży w środowisku lokalnym i w Polsce – wyjazd do szkoły partnerskiej i prezentowanie na wspólnych zajęciach szkoły, miasta.
 
Projektowe działania:
1. Lektorat z języka polskiego
Projekt zakłada realizację 10 -15 lekcji  z języka i kultury polskiej dla uczniów klas piątych i szóstych szkoły. Lekcje wraz z nauczycielkami języka polskiego  przeprowadzi mgr Aleksandra Gancarz, pedagog i glottodydaktyk języka polskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. 
 
2. Publikacja
Uczniowie kl.5 i 6 napiszą opowiadania na temat Jabłonkowa, historii związanych ze szkołą lub ich miejscem zamieszkania. Uczniowie zostaną zachęceni do czerpania z wiedzy starszych osób (np. swoich  rodziców, dziadków, pradziadków), którzy dorastali w tym regionie.      
Pod opieką nauczycielki plastyki uczniowie przygotują ilustracje do opowiadań, które będą przedstawiały ważne miejsca związane ze szkołą i Jabłonkowem.
Publikacja pt. „Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam...” będzie promowana w szkole oraz zostanie przekazana do partnerskiej szkoły w Polsce, aby pokazać tamtejszym uczniom i nauczycielom życie Polaków na Zaolziu.
 
3. Wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły w Malni koło Gogolina
Wizyta  ma na celu spotkanie z uczniami na wspólnych zajęciach w szkole, prezentacje szkoły, miasta,  zwiedzanie miasta Gogolina i okolicy, przebywanie z polską młodzieżą, posługiwanie się językiem polskim w różnych sytuacjach nieformalnych.    
 

Kalendarz

PoWtŚrCzPtSoN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800