Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

       mgr Urszula Szturc

Jutro idziemy puszczać latawce. Proszę dać dzieciom buty do terenu, czapki lub opaski na uszy /ma być wietrzno/ oraz latwca. 
Proszę rodziców w przypadku zmiany zamieszkania, ubezpieczalni, numeru telefonu i innych o przesłanie nowych danych jak najprędzej. Dziękuję. 
Proszę przypomnieć dzieciom o obowiązku przygotowywania zeszytów i podręczników na następny dzień według rozkładu. 

Jeżeli któryś z rodziców zmienił aderes mailowy lub nastąpiły jakieś inn zmiany  /zmiana adresu zamieszkania, ubezpieczalni, telefonu, .../ proszę mnie o tym poinformować,  muszę to zapisać do karty ucznia.

Przypominam o online zapisywaniu dzieci na zajęcia pozalekcjne - od jutra. 

Proszę o opakowanie wszystkich zeszytów i podręczników. Dzieci zostały poinformowane, że mają nosić w teczce rzeczy według rozkładu na dalszy dzień. Rozkład zostanie wpisany do dzienniczków ucznia, które dzieci otrzymają w najbliższych dniach.
Wybór zajęć pozalekcyjnych - w tym roku zgłaszają rodzice on-line na stronach szkoły od czwartku 5.9. rano do czwartku 12.9. Po tym terminie lista zostaje zamknięta.
Matematyka: str. 42, 43
str. 44/ ubieranie sześcianu, ćw. 2
str. 45/ ćw. 3,4
str. 46/ ćw. 3,4,5

JCZ: czytanka str. 33/ Dva mrazíci /przeczytać
str. 35/ Eskymácká abeceda - nauczyć się na pamięć do środy 15.1.

Matematyka str. 32/ ćw. 2,3,4
JP: karta pracy 
JCZ: karta pracy
MAT: podręcznik str. 52 ćw. 3, 5
str. 53 ćw. 7,8

JCZ: podręcznik str. 8 - słuchaliśmy piosenki z youtube
ćw. 1
str. 9/ ćw. 1,2

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800