Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

       mgr Urszula Szturc

Proszę rodziców w przypadku zmiany zamieszkania, ubezpieczalni, numeru telefonu i innych o przesłanie nowych danych jak najprędzej. Dziękuję. 
Proszę przypomnieć dzieciom o obowiązku przygotowywania zeszytów i podręczników na następny dzień według rozkładu. 

Jeżeli któryś z rodziców zmienił aderes mailowy lub nastąpiły jakieś inn zmiany  /zmiana adresu zamieszkania, ubezpieczalni, telefonu, .../ proszę mnie o tym poinformować,  muszę to zapisać do karty ucznia.

Przypominam o online zapisywaniu dzieci na zajęcia pozalekcjne - od jutra. 

Proszę o opakowanie wszystkich zeszytów i podręczników. Dzieci zostały poinformowane, że mają nosić w teczce rzeczy według rozkładu na dalszy dzień. Rozkład zostanie wpisany do dzienniczków ucznia, które dzieci otrzymają w najbliższych dniach.
Wybór zajęć pozalekcyjnych - w tym roku zgłaszają rodzice on-line na stronach szkoły od czwartku 5.9. rano do czwartku 12.9. Po tym terminie lista zostaje zamknięta.

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@jablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800