Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Informacje

Świetlica czynna codziennie od godziny:
6.15 - 7.40 (dla wszystkich uczniów pierwszego stopnia)
11.30 - 16.30 (na podstawie zgłoszenia)

Opłata za świetlicę szkolną wynosi 100,-kč/miesiąc.
Dzieciom, które korzystać będą ze świetlicy tylko dwa razy w tygodniu, opłata zaniża się na 50,-kč/miesiąc.- opłatę można uiścić przelewem bankowym lub szekiem  dwa razy w roku.
Pierwszą sumę 400,-kč, która pokrywa okres wrzesień – grudzień, zapłacić należydo 31. 10. br.
Drugą opłatę 600,-kč która pokrywa okres styczeń – czerwiec, zapłacić należydo 28. 2. br.
Bliższe informacje podaje kierowniczka świetlicy szkolnej Danuta Ćmiel 
 

INFORMACJE O ZAJĘCIACH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Świetlica szkolna jest spójnikiem między nauką w szkole a wychowaniem rodzinnym. Dziecko powinno w świetlicy przede wszystkim psychicznie i fizycznie odpocząć. Naszym pierwszorzędnym celem jest zaoferować dzieciom dostateczną ilość czasu na relaks i zabawę indywidualną oraz zaproponować im różne możliwości wykorzystania wolnego czasu. Zadaniem wychowawczyni jest wybrane przez ucznia zajęcie prowadzić lub korygować. Obowiązkiem ucznia jest zaś wybraną czynność dokończyć a używane pomoce za sobą posprzątać. Praca w naszej świetlicy przebiega w trzech oddziałach w szkole w Jabłonkowie oraz w jednym oddziale w szkole w Dolnej Łomnej. 
Dla urozmaicenia często organizujemy zajęcia wspólnie, dzieci mogą też za zgodą wychowawczyni przejść do sąsiedniego oddziału i włączać się do zajęć. 
Rodzice odbierają dziecko ze świetlicy według potrzeby o kórejkolwiek godzinie. Uczeń, który odchodzi do domu sam, opuszcza świetlicę o godzinie, którą rodzice podali na zgłoszeniu. Każdą zmianę należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie. 
Jakiekolwiek uwagi związane z uczęszczaniem do świetlicy prosimy zgłaszać kierowniczce świetlicy. Jesteśmy gotowi przyjąć Państwa propozycje związane z pracą w świetlicy, by stworzyć spokojne, radosne i bezpieczne miejsce dla naszych dzieci.

Danuta Ćmielowa 
kierowniczka świetlicy szkolnej 
tel: +420 607 408 046 
d.cmiel@pzsjablunkov.cz 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800