Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Plac zabaw

Uwagi dotyczące bezpiecznego korzystania z placu zabaw.

1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci ze świetlicy szkolnej. 

2. Pozostałe dzieci mogą przebywać na placu zabaw za zgodą dyrektora szkoły, tylko podczas akcji , które organizuje szkoła. 

3.Dzieci przebywają na placu zabaw zawsze pod nadzorem wychowawczyni. 

4. Plac zabaw czynny jest od marca do października. W innych miesiącach można z niego korzystać tylko podczas odpowiednich warunków atmosferycznych ( sucho, bez mrozu). 

5. Przed rozpoczęciem zabaw wychowawczyni sprawdzi, czy na terenie placu zabaw nie znajdują się ostre lub niebezpieczne przedmioty oraz przypomni zasady bezpieczeństwa.

6. Woźny raz na dwa miesiące jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw.


W Jabłonkowie 4.9. 2023                                                                                                                 Dorota Jachnicka   
                                                                                                                                                    kierownik świetlicy szkolnej
                                                                                            

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800