Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Plan dnia

Czasowe rozplanowanie zajęć w świetlicy

 

6.15 – 7.40 – świetlica poranna
zajęcia wypoczynkowe, gry stolikowe wg zainteresowań, zajęcia dowolne

11.30 – 13.00 – obiad, higiena osobista, psychohigiena, zabawy i zajęcia wypoczynkowe z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych dziecka, wspólne czytanie

13.00 – 13.30 – zabawy relaksowe, kółeczko wychowawcze, opawiadania z dziećmi, gry dydaktyczne, zabawy integracyjne

13.30 – 14.30 – zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu zajęć plastycznych,praktycznych, sportowych, muzycznych i przyrodniczych, przechadzki, zabawy na boisku, w parku lub w sali gimnastycznej

14.30 – 15.30 – zabawy psychomotoryczne, zajęcia rekreacyjne, gry wg zainteresowań, zabawy towarzyskie, gry sceniczne, zagadki, krzyżówki, kwizy, gry planszowe wg wyboru

15.30 – 16.00 (czwartek 16:30) –  zajęcia dowolne, zajęcia wypoczynkowe

 
W Jabłonkowie 4. 9. 2023                                                            Dorota Jachnicka
                                                                                                      kierownik świetlicy szkolnejSzkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800