Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

Matematyka wg prof. Hejnego

Rodzice zainteresowani nowym nauczaniem matematyki mają możliwość absolwowania krótkiego elektronicznego kursu na stronach: http://www.h-mat.cz/pro-rodice
Po zgłoszeniu się każdy otrzymuje e-mailem "Příručku pro rodiče"

Strony internetowe, na których dzieci mogą ćwiczyć rozwiązywanie zadań z różnych środowisk na poziomie klas 1 - 6. Wygodą jest automatyczna kontrola odpowiedzi.
 

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie

 ul. Szkolna 438

739 91 Jabłonków

tel: +420 558 357 885, +420 731 475 469

e-mail: pzs@pzsjablunkov.cz

IČO: 70 64 00 76

ISDS: ebpmmtj

RED_IZO: 650016351

Numer konta: 1687231319/0800